Samenwerken in een projectmatig aangestuurde omgeving. In een multidisciplinair team werken aan het beoogde resultaat. De dynamiek en interactie die daarmee samen gaat. En de klant meenemen in het proces. Dat zijn elementen die mijn werk als consultant interessant maken. Ik voel me thuis op het snijvlak van Business & IT en krijg energie van het realiseren van een verbetering, optimalisatie of implementatie die op beide fronten tot een duurzaam nieuw evenwicht leidt.

“De kracht van de daad zit in samenwerking”

Peter Busser