Vijf dimensies in balans5D staat voor de vijf dimensies die bij ieder project (of plateau) in balans horen te zijn om het optimale resultaat te kunnen bereiken. Op basis van de kennis en ervaring op het gebied van implementaties op het snijvlak van Business en IT heeft Green Rock Consulting deze 5D-methode ontwikkeld. De vijf dimensies zijn:
1. Mensen & Cultuur
2. Organisatie & Besturing
3. Processen
4. IT & Systemen
5. Data


De mensen uit uw organisatie zijn uitermate belangrijk bij implementaties waarbij het succes van iedere implementatie uiteindelijk draait om draagvlak en acceptatie. Grote cultuurveranderingen ziet Green Rock Consulting niet als een sprint, maar meer als een marathon. Verandering in houding en gedrag heeft tijd nodig. En het is van belang dat de juiste mensen uit uw organisatie op het juiste moment in de juiste rol betrokkenheid hebben bij en/of geïnformeerd dienen te worden over de aankomende verandering.


Mensen die met nieuwe IT-oplossingen gaan werken en op basis van een nieuwe werkwijze en processen hun dagelijks werk gaan uitvoeren. De nieuwe IT en processen hebben mogelijk ook impact op één of meerdere afdelingen binnen uw organisatie aan de hand van verschuiving van bijvoorbeeld eigenaarschap, verantwoordelijkheden, taken of door bijvoorbeeld reorganisaties, optimalisaties of verandering van de besturing.


Geoptimaliseerde en gedigitaliseerde processen hebben een positieve impact op de kwaliteit van de data. En data is en wordt steeds belangrijker in de digitale wereld waar we ons in bevinden. Goede datakwaliteit is cruciaal voor de besturing van uw organisatie, zodat op basis van feiten (data) en inzichten de juiste beslissingen kunnen worden genomen. Data is daarmee een nieuwe productiefactor.

Bibliotheek

Achter de 5D-methode is een bibliotheek aanwezig van Check lijsten, Best Practices en Templates (in totaal meer dan 200 producten) die bij iedere fase van het project kunnen worden ingezet. Hiermee heeft u alle kennis en ervaring van Green Rock Consulting tot uw beschikking en dient het als versneller voor uw implementaties.
Wilt u meer weten over de 5D methode of hoe dit ook binnen uw organisatie kan worden toegepast. Neem dan contact met ons op voor meer informatie.