Laatst bijgewerkt op 24 mei 2018

 

 1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

1.1 Welke informatie verzamelen we?

1.2 Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

1.3 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

1.3.1 IP-adressen

1.3.2 Cookies

1.3.3 Google Analytics

1.3.4 Web beacons

1.4 Social media widgets en toepassingen

1.5 Kinderen

 1. Delen en doorgifte van persoonsgegevens
 2. Keuzes
 3. Rechten
 4. Beveiliging en integriteit van gegevens
 5. Links naar andere websites
 6. Wijzigingen in dit beleid
 7. Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving

 

 

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor GREEN ROCK CONSULTING. GREEN ROCK CONSULTING zet zich daarom in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie die u identificeren of identificeerbaar maken (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen.

Dit Privacy Statement heeft hoofdzakelijk betrekking op de website(s) van GREEN ROCK CONSULTING. Met dit Privacy Statement informeert GREEN ROCK CONSULTING websitebezoekers en gebruikers van diensten die door GREEN ROCK CONSULTING worden aangeboden over de wijze waarop GREEN ROCK CONSULTING omgaat met persoonsgegevens. In principe verzamelt GREEN ROCK CONSULTING alleen persoonsgegevens indien u die vrijwillig als online bezoeker aan GREEN ROCK CONSULTING verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

 1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

 

1.1 Welke informatie verzamelen we?

GREEN ROCK CONSULTING verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van uw e-mailadres of door het registreren van interesses voor bepaalde diensten die GREEN ROCK CONSULTING aanbiedt. Het kan zijn dat u eerder persoonsgegevens hebt verstrekt aan GREEN ROCK CONSULTING (bijvoorbeeld als u al een klant bent of al eens een klant bent geweest).

 

Het is ook mogelijk om uzelf te registreren of in te loggen op een GREEN ROCK CONSULTING website door gebruik te maken van een inlogservice van een derde partij. Deze derde partij (bijvoorbeeld LinkedIn, Google of Twitter) authentiseert dan uw identiteit en verbindt uw social media inloggegevens met GREEN ROCK CONSULTING. Indien u daarvan gebruik maakt verzamelen wij alle – voor het inloggen of registreren – nodige informatie of content, waaronder uw naam en e-mailadres. Wij kunnen u dan ook herkennen als gebruiker indien u via een ander apparaat onze website bezoekt en uw gebruikservaringen personaliseren bij andere GREEN ROCK CONSULTING sites die u bezoekt.

 

Mogelijk wordt aanvullende informatie verzameld, dit hangt af van uw privacyinstellingen bij het betreffende social media platform, bekijk daarom het Privacy Statement van deze partij.

 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie in eerste instantie aan ons verstrekt heeft, tenzij u daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven, of indien dat noodzakelijk is voor GREEN ROCK CONSULTING om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, voor de optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van GREEN ROCK CONSULTING.

 

Wij zullen bijvoorbeeld door u verstrekte informatie over uw voorkeuren gebruiken om uw gebruikservaringen te personaliseren. Of als u ons per e-mail verzoekt om informatie over GREEN ROCK CONSULTING, dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van door u verstrekte informatie om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen GREEN ROCK CONSULTING is.

 

Bij registratie voor bepaalde services slaan we uw e-mailadres tijdelijk op tot we per e-mail bevestiging hebben ontvangen van de door u verstrekte informatie (bijvoorbeeld indien wij een e-mail versturen naar het door u bij registratie verstrekte e-mailadres om een inschrijvingsverzoek te bevestigen).

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening of informatie omtrent onze dienstverlening

heeft aangevraagd of het contactformulier op onze website heeft ingevuld, bewaren wij,

indien door u verstrekt, onderstaande persoonsgegevens:

– Uw voorletter(s), voornaam en achternaam

– Uw functienaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer(s)

– Uw e-mailadres(sen)

 

WAAROM HEBBEN WIJ DEZE GEGEVENS NODIG

Wij bewaren uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen in het kader van

opdrachtuitvoering, relatiebeheer en commerciële trajecten.

 

1.2 Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

GREEN ROCK CONSULTING verzamelt alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

 

De privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of Engels: GDPR) staat toe om persoonsgegevens te verwerken indien dat gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, berust deze verwerking op een van de volgende grondslagen:

 • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van bestanden voor belastingdoeleinden of het verschaffen van informatie aan een publieke instelling of handhaver.
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van GREEN ROCK CONSULTING. Deze verwerking is toegestaan zolang uw belangen niet zwaarder wegen. Van gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake bij verwerkingen met als doel: 1) marketing; en 2) het werven van opdrachten (sales) in het geval van bestaande klanten waar wij een commerciële relatie mee hebben; 3) het managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 4) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 5) het voeren en optimaliseren van een effectieve bedrijfsvoering.
 • U hebt specifiek en expliciet toestemming gegeven om persoonsgegevens van u te verwerken voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld voor het toesturen van content per e-mailing met marketing als doel, waaronder uitnodigingen voor door GREEN ROCK CONSULTING georganiseerde evenementen. We zullen uw persoonsgegevens slechts verwerken op de wijze waarvoor we uw toestemming hebben verkregen. In dit geval kunt u toestemming op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar GREEN ROCK CONSULTING via info@greenrock.nl.

 

Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verzameld wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands etniciteit, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Wij verzoeken u om alleen bijzondere persoonsgegevens aan GREEN ROCK CONSULTING te verstrekken indien u toestemt met de verwerking daarvan door GREEN ROCK CONSULTING. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan GREEN ROCK CONSULTING neemt u dan eerst contact op met GREEN ROCK CONSULTING via info@greenrock.nl.

 

1.3 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

GREEN ROCK CONSULTING maakt gebruik van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

 

1.3.1 IP-adressen

IP-adressen, online identificatienummers van apparaten waar bezoekers onze website mee bezoeken, worden door GREEN ROCK CONSULTING geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren, in dit geval wordt de informatie niet op individueel (herkenbaar) niveau geanalyseerd of verwerkt.

 

1.3.2 Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). Daardoor kan de website uw apparaat herkennen. Cookies worden gebruikt voor verschillende doeleinden.

 

Op onze website(s) kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Als uitgangspunt hebben wij aangenomen dat er geen cookies worden gehanteerd of op dusdanige wijze worden ingezet dat deze geen inbreuk kunnen vormen voor de rechten en vrijheden van websitebezoekers en gebruikers van de diensten van GREEN ROCK CONSULTING. Dit komt erop neer dat er geen expliciete toestemming hoeft te worden gevraagd voor de cookies die op de website worden gehanteerd of dat de werkwijze van deze cookies dusdanig is aangepast dat deze geoorloofd zijn. Dit hebben wij onder andere gedaan door IP-adressen te anonimiseren. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner en er is geen toestemming vereist voor het gebruik van deze functionele cookies.

 

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Houdt er wel rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

 

Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

 

Doel Omschrijving Soort & Duur

Beveiliging (bijv. Asp.NET) Onze websites zijn gebouwd voor standaard internet browsers. Deze hebben een ingebouwde cookiefunctionaliteit die helpt bij compatibiliteitsissues (bijv. om uw browser type te herkennen) en de performance te verbeteren (bijv. sneller laden van content). Sessie

 

Verwijderd na sluiting van de browser.

Privacy voorkeuren Deze cookie legt vast of u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies. Blijvend

 

Automatisch verwijderd na 90 dagen.

Website voorkeuren Onze cookies onthouden uw websitevoorkeuren (bijv. taal) of vergroten de persoonlijke beleving (bijv. door een gepersonaliseerde groet of inhoud). Deze cookies worden gebruikt op delen van de website waarvoor u via een eigen account toegang heeft.

Sessie

 

Verwijderd na sluiting van de browser.

 

Analytical Wij gebruiken verschillende (externe) cookies om het gebruik van onze websites te analyseren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud van de websites verbeteren. Informatie die wordt verzameld: IP-adres, aantal unieke bezoekers, zoektermen, locatie (landencode) van bezoeker, datum, duur en frequentie van bezoek, gebruikte hardware, browsertype, marketing campagne data. Blijvend

 

Tot drie jaar nadat u geen gebruik maakt van de GREEN ROCK CONSULTING website.

Flashtalking In het kader van verbetering van onze marktcampagnes gebruiken wij diensten van derden om de effectiviteit van onze advertenties te meten en voor kostenbeheersing dienaangaande. Rapportage geschiedt geaggregeerd en niet op individueel niveau. Blijvend

 

Maar wordt automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van de GREEN ROCK CONSULTING website.

Bezoekers feedback Wij gebruiken een (externe) enquêtetool om een deel van de websitebezoekers uit te nodigen hun feedback op onze websites te geven. Cookies worden gebruikt om te voorkomen dat bezoekers meerdere keren worden uitgenodigd.  De eerste cookie (1) wordt geplaatst als de bezoeker wel wordt uitgenodigd voor het geven van een feedback en wordt gebruikt om te voorkomen dat bezoekers opnieuw worden uitgenodigd binnen een periode van 90 dagen. De tweede cookie (2) wordt geplaatst als de bezoeker niet wordt uitgenodigd voor het geven van een feedback en wordt gebruikt om te voorkomen dat bezoekers gedurende hun verdere bezoek alsnog worden uitgenodigd. De derde (3) cookie wordt geplaatst om te voorkomen dat de bezoeker opnieuw wordt uitgenodigd gedurende hetzelfde bezoek, in de gevallen waarbij de uitnodiging niet zichtbaar is (door technische oorzaken, browser incompatibiliteit/setting etc.). 1) Automatisch verwijderd na 90 dagen volgend op de eerste uitnodiging; 2) en 3)

 

Sessie

 

Verwijderd na sluiting van de browser.

Social media (bijv. Gigya, Google+, Facebook, Twitter) Wij gebruiken (externe) social media widgets en/of knoppen om bezoekers de mogelijkheid te bieden om informatie van onze websites te delen via social media en e-mail. In dit verband worden op geaggregeerd niveau (dus niet op individueel niveau) de interacties en activiteiten van bezoekers van onze website die gebruik maken van deze diensten bijgehouden (bijv. het aantal keren dat informatie wordt gedeeld (social share count)).

 

Ook gebruiken we cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om de effectiviteit van content te meten en deze beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

 

Wij raden u aan de privacy informatie van de betrokken social media te raadplegen alvorens deze functionaliteit te gebruiken. Blijvend

 

Maar wordt automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van de GREEN ROCK CONSULTING website.

 

Op onze webpagina’s worden ook andere instrumenten of widgets van derde partijen gebruikt om aanvullende functionaliteit te verschaffen. Er wordt dan een cookie op uw apparaat geplaatst zodat u gemakkelijker gebruik kunt maken van de diensten en om ervoor te zorgen dat uw interactie op juiste wijze zichtbaar is op onze websites.

 

Cookies op zichzelf genomen verschaffen ons geen informatie over uw e-mailadres of andere informatie die u persoonlijk kan identificeren. In onze analytische rapporten kunnen we andere identificerende informatie ontvangen waaronder IP-adressen, maar deze zullen geaggregeerd en/of geanonimiseerd worden verzameld en ontvangen, dit heeft slechts het doel om het aantal unieke bezoekers van onze websites en de geografische afkomst van bezoekersaantallen te identificeren en niet om individuele bezoekers te identificeren.

 

1.3.3 Google Analytics

GREEN ROCK CONSULTING maakt gebruik van Google Analytics. Voor informatie over het gebruik van Google Analytics kunt u terecht op de informatiepagina van Google Analytics.

 

Om websitebezoekers meer keuzemogelijkheid te bieden over hoe hun data wordt verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat informatie over het websitebezoek niet naar Google Analytics dient te worden verzonden. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie naar de website zelf of naar andere webanalysediensten verzonden wordt.

 

1.3.4 Web beacons

Een web beacon is een klein bestand op een webpagina, nieuwsbrief, e-mail of andere communicatie en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv. de mate waarin e-mail wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. GREEN ROCK CONSULTING gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

 

GREEN ROCK CONSULTING of haar dienstverleners gebruiken web beacons om de effectiviteit te meten van websites van derden die recruitment of marketingdiensten aan ons verlenen of om geaggregeerde bezoekersstatistieken te verzamelen en cookies te beheren.

 

U hebt de mogelijkheid om bepaalde web beacons onbruikbaar te maken door de daarbij behorende cookies te weigeren. De web beacon kan dan nog steeds een anoniem bezoek registreren vanaf uw IP adres, maar cookieinformatie wordt dan niet geregistreerd.

 

In sommige van onze nieuwsbrieven en andere communicaties monitoren we acties van ontvangers, zoals het aantal keer dat een e-mail geopend wordt, door geïntegreerde links in de betreffende berichten. We verzamelen deze informatie om bezoekersinteresse te meten en om toekomstige gebruikservaring te bevorderen. Bij het aanmelden voor dergelijke communicatie hebben we u hierover geïnformeerd en/of heeft u hier toestemming voor gegeven. Indien u dit niet langer wenst, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief door op de link in de nieuwsbrief te klikken.

 

1.4 Social media widgets en toepassingen

GREEN ROCK CONSULTING web sites kunnen functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen van de website via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de GREEN ROCK CONSULTING websites. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. GREEN ROCK CONSULTING heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen.

 

Daarnaast kunnen GREEN ROCK CONSULTING websites gebruik maken van blogs, fora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, op wie wij weinig of geen invloed hebben.

 

1.5 Kinderen

GREEN ROCK CONSULTING begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

 

 1. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

 

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan GREEN ROCK CONSULTING in sommige gevallen GREEN ROCK CONSULTING persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

 

In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door GREEN ROCK CONSULTING met derde partijen:

 • Voor het faciliteren van het toesturen van content voor marketing doeleinden per e-mail;
 • Voor de registratie rondom door GREEN ROCK CONSULTING georganiseerde evenementen;
 • Voor het optimaliseren en/of personaliseren van content op onze websites;
 • Voor een effectieve bedrijfsvoering.

 

In alle genoemde gevallen is er met de betreffende derde partijen een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.

 

Daarnaast kan GREEN ROCK CONSULTING persoonsgegevens doorgeven aan andere GREEN ROCK CONSULTING member firms of externe bedrijven in het buitenland die met ons samenwerken of namens ons werken. GREEN ROCK CONSULTING kan ook persoonsgegevens opslaan in een ander land dan waar u gevestigd bent. Doorgifte door GREEN ROCK CONSULTING van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Europese (en Nederlandse) privacywetgeving.

 

GREEN ROCK CONSULTING kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. GREEN ROCK CONSULTING moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. GREEN ROCK CONSULTING verkoopt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Ook zal GREEN ROCK CONSULTING geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van de eigen direct marketing doeleinden van deze derden.

 

 1. Keuzes

 

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten (zoals websites, portals, apps). In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, GREEN ROCK CONSULTING kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken.

 

Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze sites mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

 

 1. Rechten

 

Als u persoonsgegevens aan GREEN ROCK CONSULTING beschikbaar hebt gesteld, heeft u in de meeste gevallen het recht om deze persoonsgegevens in te zien en om eventuele onnauwkeurigheden te corrigeren. U kunt ons om inzage verzoeken. Wij zullen dan de informatie aan u verstrekken. Voordat we persoonsgegevens aan u verstrekken kunnen we u verzoeken om u te identificeren en om ons de noodzakelijke informatie te verschaffen over uw interactie met GREEN ROCK CONSULTING, zodat we gemakkelijk uw persoonsgegevens kunnen lokaliseren. Indien de persoonsgegevens die wij over u hebben onjuist zijn kunt u ons verzoeken om onjuistheden te verbeteren.

 

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GREEN ROCK CONSULTING indien we niet (meer) bevoegd zijn om deze gegevens te gebruiken, en daarnaast heeft u het recht op verwijdering van de op u betreffende persoonsgegevens indien we deze te lang bewaren en in bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door GREEN ROCK CONSULTING te laten beperken of om van GREEN ROCK CONSULTING uw gegevens overgedragen te krijgen in een computer/machine-leesbaar bestand (dataportabiliteit).

 

U kunt ook een verzoek tot uitoefening van de hier beschreven rechten indienen door contact op te nemen met info@greenrock.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan het verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden. GREEN ROCK CONSULTING streeft ernaar om verzoeken binnen de wettelijke termijn van één maand te kunnen opvolgen of uitvoeren, afhankelijk van de complexiteit en hoeveelheid van verzoeken is het toegestaan dat wij deze termijn met maximaal twee maanden kunnen verlengen. Deze verlenging zal door ons binnen een maand aan u worden vermeld. Daarnaast kan het zo zijn dat wij een verzoek van u niet hoeven uit te voeren, bijvoorbeeld als wij een wettelijke grond hebben om uw gegevens te verwerken. Indien dit het geval is, zullen wij dit onderbouwen.

 

 1. Beveiliging en integriteit van gegevens

 

GREEN ROCK CONSULTING heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Naar ons beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens GREEN ROCK CONSULTING betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

 

Ook waarborgen wij dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Voor persoonsgegevens die u beschikbaar stelt en die wij verwerken met als doel: 1) marketing; 2) werven van opdrachten (sales); 3) het op gepaste wijze managen van bestaande klanten en relaties (relatiebeheer & accountmanagement); 4) het optimaliseren en/of personaliseren van content en 5) een effectieve bedrijfsvoering, hanteren wij een standaard bewaartermijn van 1 jaar na beëindiging van het contact of de relatie, tenzij expliciet anders wordt aangegeven op de plek waar u uw persoonsgegevens beschikbaar stelt.

De standaard bewaartermijn gaat in op het moment dat uw persoonsgegevens niet langer actief gebruikt worden door u of door GREEN ROCK CONSULTING voor het behalen van de genoemde doelen en er daarmee niet langer sprake is van bijvoorbeeld een overeenkomst die dient te worden uitgevoerd.

 

De termijn bestaat uit twee delen:

1.Binnen 3 maanden na het ingaan van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gearchiveerd, waardoor ze niet langer actief gebruikt kunnen worden voor genoemde doelen;

2.Binnen 12 maanden na het ingaan van de bewaartermijn worden uw gegevens daadwerkelijk volledig verwijderd (dit betreft ook verwijdering uit achterliggende systemen bedoeld voor bijvoorbeeld rapportages en ‘back-up’ van data en bij derde partijen die GREEN ROCK CONSULTING inzet voor de genoemde doelen).

 

Indien er tussen het ingangsmoment van de bewaartermijn en de daadwerkelijke verwijdering van uw persoonsgegevens hernieuwd sprake is van actief gebruik door u of door GREEN ROCK CONSULTING voor het behalen van de genoemde doelen – bijvoorbeeld omdat u zelf een update doorgeeft over uw gegevens of er hernieuwd sprake is van een klantrelatie – stopt het genoemde archiverings- en verwijderingsproces.

 

 1. Links naar andere websites

 

Wees u ervan bewust dat GREEN ROCK CONSULTING websites kunnen doorlinken naar andere websites die niet worden beheerst door dit Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt

 

 1. Wijzigingen in dit beleid

 

GREEN ROCK CONSULTING kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop GREEN ROCK CONSULTING uw persoonsgegevens beschermt.

 

 1. Vragen inzake het privacybeleid en over de handhaving

 

GREEN ROCK CONSULTING is gecommitteerd om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u enig verzoek heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaren wil uiten, stuur dan uw opmerking of bezwaar per e-mail naar info@greenrock.nl, U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verwijzingen in dit Privacy Statement naar “GREEN ROCK CONSULTING”, “wij”, “onze” en “ons” verwijzen naar GREEN ROCK CONSULTING BV. Voor verwerkingen van persoonsgegevens binnen de GREEN ROCK CONSULTING-organisatie is GREEN ROCK CONSULTING verantwoordelijk. Uitgangspunt hierbij is dat GREEN ROCK CONSULTING belast is met de naleving van verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante (implementatie)wetgeving.