Wat wij doen

Een waterval in een naaldbos met groene rotsen om duurzaam adviseren uit te beeldenOnze drijfveer is om oplossingen te adviseren en te implementeren die de organisatie merkbaar en duurzaam verbeteren. Het vormen van strategische en tactische plannen heeft alleen toegevoegde waarde als deze met eenzelfde passie voor rendement worden gerealiseerd. Voor ons is het een prachtige uitdaging om samen met u de plannen, die voortvloeien uit strategisch keuzes, tot een concreet succes te maken. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn te zien bij opdrachten.

Digitale transformatie wordt steeds belangrijker in een concurrerende markt waarbij de digitalisering steeds verder toeneemt. Dit stelt eisen aan uw externe en interne dienstverlening. Bijvoorbeeld dat alles binnen de organisatie in één keer goed moet, op tijd is en tegen lage kosten wordt geleverd.

Green Rock Consulting begeleidt organisaties bij grootschalige digitale transformaties en verandertrajecten om hun dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van procesoptimalisaties (lean en six sigma) in combinatie met digitalisering (zoals implementatie van nieuwe cloud applicaties, maar ook door robotisering (RPA). Hierbij houdt Green Rock Consulting ook rekening met de benodigde cultuurverandering en het absorptievermogen van de organisatie. Green Rock Consulting heeft uitgebreide ervaring op zowel de ondersteunende processen zoals HR, Finance, Inkoop en Logistiek, Marketing en Communicatie als het primaire proces. Digitale transformatie wordt gerealiseerd met behulp van de integrale aanpak (5D-methode) van Green Rock Consulting.

Het worden van een meer Data Gedreven Organisatie is een belangrijk middel om een betere Operational Excellence te realiseren. Om goed gefundeerde besluiten te nemen, dienen feiten (data) en inzichten juist, volledig en snel beschikbaar te zijn. De beschikbare data en de inzichten dienen bij te dragen aan de strategie en het toekomstig handelen van uw organisatie. Een zeer essentiële factor van een Data Gedreven Organisatie is dat het datagedreven denken en werken goed wordt ingebed in uw organisatie, wat vaak een cultuurverandering met zich meebrengt.


Green Rock Consulting begeleidt organisaties in het worden van een meer Data Gedreven Organisatie aan de hand van het integrale volwassenheidsmodel en de roadmap daar naar toe.
Green Rock Consulting heeft specifieke ervaring in het implementeren, zowel organisatorisch als technisch, van Business Intelligence en (Big) Data Analytics oplossingen, het opzetten van datalabs en het implementeren van Data Governance en Data Management.
Hierbij staat “security en privacy by design” hoog in het vaandel.

Audits en scans die uw organisatie helpen om valkuilen te voorkomen en lessons learned mee te nemen bij veranderingen en implementaties. Op basis van de jarenlange kennis en ervaring van Green Rock Consulting zijn verschillende scans ontwikkeld, zoals:

  • De E-HRM scan: de e-HRM Readiness Scan geeft binnen een maand inzicht in wat goed is ingeregeld en waar aandacht aan besteed moet worden voorafgaand of tijdens een e-HRM implementatie.
  • De volwassenheidsscan voor een Data Gedreven Organisatie: Om zicht te krijgen in waar uw organisatie momenteel staat als Data Gedreven Organisatie, welke ambitie niveau uw organisatie heeft en in welke stappen u daar kan komen, is de DGO scan ontwikkeld.

Daarnaast voert Green Rock Consulting bij organisaties verschillende project gerelateerde audits en scans uit zoals een Projectaudit, Pre Go-Live check, Implementatie readiness scan en de Veranderbereidheidscan.

Wilt u meer weten over onze diensten? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.