Wat wij doen

Een waterval in een naaldbos met groene rotsen om duurzaam adviseren uit te beelden

Digitale transformatie is wat wij doen. Maar wat is digitale transformatie? Digitale transformatie gaat volgens Green Rock Consulting over meer dan alleen het beschikken over nieuwe technologie. Het gaat om een nieuwe manier van waard creatie met behulp van technologie. Technologie blijft een hulpmiddel, maar of en hoeveel waarde ermee gecreëerd wordt, is afhankelijk van het optimaal inzetten van die digitale hulpmiddelen.

Om succesvol digitaal te transformeren met meer waarde creatie, zijn twee elementen van cruciaal belang: een digitaal businessmodel en digitale vaardigheden. Er moet een nieuw digitaal business model zijn, dat als uitgangspunt heeft dat digitale technologie wordt ingezet. Daarnaast moet men ook beschikken over de digitale vaardigheden om deze digitale technologie te gebruiken en daarmee de beoogde waarde creatie te realiseren.

Maar waarom is digitale transformatie dan nodig?

Digitale transformatie wordt steeds belangrijker in een concurrerende markt waarin de digitalisering alsmaar verder toeneemt.

Marktontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op en digitale transformatie kan ervoor zorgen dat gevestigde businessmodellen in korte tijd achterhaald zijn. Het is dus zaak om te blijven innoveren, ook al is het verleidelijk om achterover te leunen op het moment dat alle digitalisering goed op orde lijkt te zijn. Verandering is onvermijdelijk en doet zich vroeg of laat voor. Daarnaast hebben alle marktspelers een zekere mate van invloed. Het is beter om zelf aan het roer te blijven staan en in te spelen op digitale transformatie in plaats van af te wachten tot uw businessmodel achterhaald is. Als hier een duidelijk plan aan ten grondslag ligt, is uw organisatie voorbereid op de toekomst en wordt ervoor gezorgd dat uw organisatie zich juist positioneert.

Vijf adviezen voor het succesvoller maken van digitale transformatie

  1. Structureer de zoektocht: visie is essentieel
  2. Doe bestaande dingen beter, maar doe ook nieuwe dingen
  3. Zet in op digitale competenties en digitaal leiderschap
  4. Haal innovatieve kracht in huis
  5. Verandering is van alle tijden: blijf innoveren

Digitale transformatie raakt de gehele organisatie. Het heeft impact op alle (bedrijfs-)processen, inclusief de bedrijfscultuur. Dit stelt eisen aan uw externe en interne dienstverlening, bijvoorbeeld dat alles binnen de organisatie in één keer goed gaat, op tijd is en tegen lage kosten wordt geleverd. Green Rock Consulting begeleidt organisaties bij grootschalige digitale transformaties en verandertrajecten om hun dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van procesoptimalisaties (Lean en Six Sigma), digitalisering van datastromen en de inzet van tooling, waaronder robotisering (RPA). Hierbij houdt Green Rock Consulting ook rekening met de benodigde cultuurverandering en het absorptievermogen van de organisatie.

Om recht te doen aan alle facetten van Digitale transformatie hanteert Green Rock Consulting een eigen integrale aanpak (5D-methode) die zich in de praktijk ruimschoots heeft bewezen.

Data Gedreven Organisaties

Het worden van een Data Gedreven Organisatie is een belangrijk middel om een betere “Operational Excellence” te realiseren. Om goed gefundeerde besluiten te nemen, dienen feiten (data) en inzichten juist, volledig en snel beschikbaar te zijn. De beschikbare data en de inzichten dienen bij te dragen aan de strategie en het toekomstig handelen van uw organisatie. Een zeer essentiële factor van een Data Gedreven Organisatie is dat het data gedreven denken en werken goed wordt ingebed in uw organisatie. Dit brengt vaak een cultuurverandering met zich mee.

Green Rock Consulting begeleidt organisaties om een Data Gedreven Organisatie te worden. Dit doen wij aan de hand van het integrale volwassenheidsmodel en de roadmap daarnaartoe. Green Rock Consulting heeft specifieke ervaring in het implementeren, zowel organisatorisch als technisch, van Business Intelligence en (Big) Data Analytics oplossingen, het opzetten van datalabs en het implementeren van Data Governance en Data Management. Hierbij staat “security en privacy by design” hoog in het vaandel.

Audits en scans helpen uw organisatie om valkuilen te voorkomen en lessons learned mee te nemen bij veranderingen en implementaties. Op basis van de jarenlange kennis en ervaring van Green Rock Consulting zijn verschillende scans ontwikkeld, zoals:

  • De E-HRM scan: de e-HRM Readiness Scan geeft binnen een maand inzicht in wat goed is ingeregeld en waar aandacht aan besteed moet worden voorafgaand of tijdens een e-HRM implementatie.
  • De volwassenheidsscan voor een Data Gedreven Organisatie: Om zicht te krijgen in waar uw organisatie momenteel staat als Data Gedreven Organisatie, welke ambitie niveau uw organisatie heeft en in welke stappen u daar kan komen, is de DGO scan ontwikkeld.

Daarnaast voert Green Rock Consulting bij organisaties verschillende project gerelateerde audits en scans uit zoals een Projectaudit, Pre Go-Live check, Implementatie readiness scan en de Veranderbereidheidscan.

Wilt u meer weten over onze diensten? Neem direct contact met ons op voor meer informatie.