Implementatie Data Gedreven Organisatie

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Samen met de klant is een meer data gedreven organisatie neergezet wat een grote bijdrage levert aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Het Data Analytics project levert deze belangrijke bijdrage door op basis van de opgestelde roadmap aan de hand van het vijf dimensiemodel naar een meer volwassen data gedreven organisatie te groeien. Green […]