Opdrachten

 

Implementatie Data Gedreven Organisatie

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Samen met de klant is een meer data gedreven organisatie neergezet wat een grote bijdrage levert aan het realiseren van de strategische doelstellingen. Het Data Analytics project levert deze belangrijke bijdrage door op basis van de opgestelde roadmap aan de hand van het vijf dimensiemodel naar een meer volwassen data gedreven organisatie te groeien.

Green Rock Consulting heeft een ZBO geadviseerd en begeleid in het opstellen van de roadmap naar een meer data gedreven organisatie en vervolgens de implementatie daarvan. De roadmap is een meerjarenplan op de vijf dimensies. Het project Data Analytics heeft reeds de basis hiervan geïmplementeerd in de vorm van:

  • Het op een Agile wijze uitvoeren van business onderzoeksvragen en het leveren van inzichten en resultaten met behulp van datamining, voorspelmodellen, process mining, client intellligence, tekst mining en data-analyses;
  • Het verhogen van de bewustwording over de mogelijkheden van Data analytics bij de business;
  • Het ontwikkelen van een standaard implementatiemethodiek voor het uitvoeren van de onderzoeksvragen door de verschillende Data analytics teams
  • Het opzetten van een datalab om met data-scientists, -analisten en -engineers de onderzoeksvragen uit te kunnen voeren in een High secure omgeving. Hierbij geldt als uitgangspunt Security en Privacy by design.

Op basis hiervan zijn de eerste resultaten gerealiseerd. De Data analytics teams hebben concrete en waardevolle inzichten gegenereerd voor de business. Hierdoor heeft de business de online dienstverlening verbeterd, de interne processen verbeterd en maatschappelijke vraagstukken aangepakt wat resulteert in een hogere klanttevredenheid.