Onderzoek naar nieuw internet en intranet

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De GGZ-instelling wil haar missie kracht bij zetten door een vernieuwde visie op de digitale middelen. Deze visie draagt bij aan de betrokkenheid en zelfregie van de verschillende doelgroepen alsmede de maatschappelijke betrokkenheid.