Opdrachten

 

Onderzoek naar nieuw internet en intranet

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De GGZ-instelling wil haar missie kracht bij zetten door een vernieuwde visie op de digitale middelen. Deze visie draagt bij aan de betrokkenheid en zelfregie van de verschillende doelgroepen alsmede de maatschappelijke betrokkenheid.

Om dit te realiseren zijn er meerdere projecten – in het portfolio online 2020 – gestart om een bijdrage te leveren aan de versterking van de missie. Een groot deel van de projecten is onlangs gestart of lopen al een tijd. Door verschillende manieren van uitvoering is er te weinig overzicht in de overall voortgang en te weinig inzicht in de afhankelijkheden met de eventuele knelpunten.

Daarnaast is tegelijkertijd een onderzoek opgestart naar de vernieuwing van het internet en intranet. Green Rock Consulting is gevraagd om beide trajecten te begeleiden en advies te geven over de te nemen vervolgstappen.

In een vooronderzoek heeft Green Rock Consulting de GGZ-instelling begeleidt bij het in kaart brengen van het online projectenportfolio inclusief de afhankelijkheden en mogelijke knelpunten.

Voor de vernieuwing van het internet en het intranet is ook in een vooronderzoek gekeken naar de huidige status, de afbakening en de vervolgstappen in de vorm van een Project Initiatie Document (PID). Beide vooronderzoeken zijn d.m.v. interviews & deskresearch tot stand gekomen waarbij gewerkt is conform de 5 dimensies en gebruik is gemaakt van de Green Rock Consulting -productenmatrix.