OPDRACHTEN

Opdrachten

 
Green Rock-onze-diensten

Vooronderzoek e-HRM

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Met behulp van onze e-HRM scan is de huidige situatie op de vijf dimensies in kaart gebracht. Op basis van de ambities van de universiteit en de conclusies uit de scan is een adviesrapport opgesteld. Het adviesrapport beschrijft onder andere het meerjarenplan (de plateauplanning), de aanpak (5D-methode) en een meerjarenbegroting. Op basis van de huidige […]

mensen in overleg rond een tafel bij pagina wat wij doen

Business Consultancy Facilitair Bedrijf

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Vanuit Informatiemanagement (IM) werken aan verbetering en uniformering van de informatievoorziening voor het Facilitair Bedrijf binnen een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het informatiemanagement voor de stafdirecties is centraal georganiseerd en op afstand van de interne klant geplaatst. Niettemin moet in goede samenwerking met de klant gewerkt worden aan optimale processen, systemen en informatievoorziening. De business consultant […]