Opdrachten

 

Business Consultancy Facilitair Bedrijf

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Vanuit Informatiemanagement (IM) werken aan verbetering en uniformering van de informatievoorziening voor het Facilitair Bedrijf binnen een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).

Het informatiemanagement voor de stafdirecties is centraal georganiseerd en op afstand van de interne klant geplaatst. Niettemin moet in goede samenwerking met de klant gewerkt worden aan optimale processen, systemen en informatievoorziening.

De business consultant is adviserend accountmanager voor business stakeholders, variërend van Directie tot gebruikers. Hierbij vervult hij een proactieve rol bij het uniformeren van het voortbrengingsproces, afstemming met Functioneel Beheer, opstellen van informatieplannen en adviseren over verbetering van ketenstabiliteit.

De business consultant vervult de rol van teamleider, stuurt 5 business- en informatie analisten aan, is verantwoordelijk voor analyse, ontwerp en implementatie van wijzigingsverzoeken en kleine projecten. Daarnaast is er betrokkenheid bij Europese Aanbestedingen voor wat betreft integratie en implementatie in bedrijfsprocessen en systemen. Daartoe zijn kaders gesteld voor de samenwerking en wordt per kwartaal een domeinplan gemaakt met daarin een vooruitblik op de eerstvolgende 5 kwartalen.

De inkoopfunctie ligt bij het Facilitair Bedrijf. In samenwerking met de Crediteurenadministratie is een Bestellen-tot-Betalen proces gedefinieerd. Er is sterk ingezet op een goede samenwerking in de keten, inclusief externe leveranciers en interne klant. Dit heeft geleid tot het standaardiseren van het bestelproces bij voorkeursleveranciers, zoveel als mogelijk verzenden van digitale inkooporders en ontvangen van elektronische facturen.