Opdrachten

 

Vooronderzoek e-HRM

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Met behulp van onze e-HRM scan is de huidige situatie op de vijf dimensies in kaart gebracht. Op basis van de ambities van de universiteit en de conclusies uit de scan is een adviesrapport opgesteld. Het adviesrapport beschrijft onder andere het meerjarenplan (de plateauplanning), de aanpak (5D-methode) en een meerjarenbegroting.

Op basis van de huidige situatie binnen HR is de noodzaak hoog om te gaan veranderen. De HR-processen, die nog voornamelijk op papier worden uitgevoerd, hebben lange doorlooptijden. De kwaliteit van de data is laag door veel handmatige en dubbele invoer en daarmee hoge kans op fouten. Het kunnen blijven voldoen aan de regelgeving over de opslag en het gebruik van persoonsgegevens wordt steeds lastiger.

Green Rock Consulting heeft de klant aan de hand van de e-HRM scan inzicht gegeven in de huidige situatie op de vijf dimensies. Per faculteit en service center is in kaart gebracht wat de status en kwaliteit is van de HR-processen, wat gedigitaliseerd is, waar de grootste verbeterbehoefte ligt en wat de prioritering is van de verschillende processen in relatie tot de HR strategie.

Op basis van de resultaten en conclusies uit de e-HRM scan is een advies uitgebracht. Dit advies bestaat uit een realistisch en toch ambitieus meerjarenplan voor de komende drie jaar inclusief aanpak, plateauplanning en integrale begroting.