OPDRACHTEN

Opdrachten

 

Procesoptimalisatie en pakketselectie t.b.v. HR, Finance en Inkoop & Logistiek

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Via ons netwerk hebben we de vraag van een GGZ instelling gekregen om onze aanpak, kennis en ervaring in te zetten bij het optimaliseren van de processen en het adviseren en begeleiden van een pakketselectie de domeinen HR, Finance en Inkoop & Logistiek. Deze organisatie maakt gebruik van een, in de loop der jaren en […]

Migratie Printservices

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Project management waarbij alle printservices van een bank in Nederland zijn overgebracht van een derde partij naar de interne printservice provider. Hierbij zijn besparingen geboekt van meer dan 1.000.000 op jaarbasis.

Inputregistratie wetenschappelijk onderzoek

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De opdracht bestond eruit een universiteit in staat te stellen om kwantitatieve data te blijven leveren ten aanzien van onderzoeksevaluaties met betrekking tot onderzoeksinspanning. In eerste instantie heeft een vooronderzoek geleid tot het opstellen van een aantal scenario’s met mogelijke oplosrichtingen. Op basis van deze scenario’s is er gekozen voor de oplossing om in de […]

Optimalisatie e-HRM

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het optimaliseren van 15 e-HRM processen waardoor voornamelijk (wetenschappelijk) leidinggevende deze e-HRM processen ervaren als ondersteunend en gebruikersvriendelijk. Op basis van diverse interviews en workshops zijn zowel de huidige situatie met daarin alle verbeteringen als de mogelijke toekomstige situatie uitgewerkt in ‘papieren prototypes’. Dit is een globaal ontwerp van het proces en de gebruikte schermen […]

Projectmanagement financiële dienstverlener

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Project management van diverse opdrachten: 1. Implementatie SEPA. Organisatie SEPA-proof gemaakt 2. Implementatie nieuwe Advies & Bemiddelingsprocessen inclusief vertaling naar adviessysteem 3. Implementatie van de nieuwe website 4. Project management waarbij verkochte woekerpolissen zijn geïdentificeerd en klanten zijn gecompenseerd en alternatieve producten zijn aangeboden 5. Optimalisatie financiële functie waarbij nieuwe processen en herinrichting van de […]

Compensatie rentederivaten eigen herstelkader

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Project management waarbij klanten met een rentederivaat zijn gecompenseerd voor eventuele geleden schade. De toetsing vond plaats overeenkomstig het eigen plan van aanpak en een eigen herstelkader. Aansturing van het project met 12 medewerkers.

Integratie klantportefeuille in nieuwe Nederlandse Bankorganisatie

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Programma management uitgevoerd waarbij centraal stond de integratie van een klantportefeuille in een nieuwe Nederlandse Bankorganisatie. Hierbij zijn ruim 70 applicaties opgezet, nieuwe werkprocessen zijn gedefinieerd, de medewerkers zijn getraind in de nieuwe processen en applicaties. Na een succesvol migratie weekend is de nieuwe organisatie live gegaan. Integrale programmamanagement aanpak overeenkomstig de 5-Dimensiemethode. Verantwoordelijk voor […]