Opdrachten

 

Optimalisatie e-HRM

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het optimaliseren van 15 e-HRM processen waardoor voornamelijk (wetenschappelijk) leidinggevende deze e-HRM processen ervaren als ondersteunend en gebruikersvriendelijk.

Op basis van diverse interviews en workshops zijn zowel de huidige situatie met daarin alle verbeteringen als de mogelijke toekomstige situatie uitgewerkt in ‘papieren prototypes’. Dit is een globaal ontwerp van het proces en de gebruikte schermen op ‘papier’. Op deze wijze ontstaat er al vroegtijdig een beeld van het eindresultaat en de gebruiksvriendelijkheid kan daardoor goed worden getoetst.

Green Rock Consulting heeft aan de hand van de 5D methode er voor gezorgd dat de juiste en volledige stappen van ontwerp, test, implementatie en nazorg zijn doorlopen.

Er is gebruik gemaakt van een pilotfase, waarin voor een deel van de eindgebruikers de geoptimaliseerde e-HRM processen beschikbaar kwamen. De feedback uit deze pilot is gebruik om de gebruiksvriendelijkheid verder te vergroten. De pilot heeft er ook voor gezorgd dat de extra getrainde beheerorganisatie alvast ‘proef kon draaien’ in de nieuwe situatie.

Deze aanpak heeft geleidt tot een acceptatie van de geoptimaliseerde e-HRM processen door alle faculteiten en diensten.