Opdrachten

 

Inputregistratie wetenschappelijk onderzoek

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De opdracht bestond eruit een universiteit in staat te stellen om kwantitatieve data te blijven leveren ten aanzien van onderzoeksevaluaties met betrekking tot onderzoeksinspanning.

In eerste instantie heeft een vooronderzoek geleid tot het opstellen van een aantal scenario’s met mogelijke oplosrichtingen. Op basis van deze scenario’s is er gekozen voor de oplossing om in de bestaande e-HRM processen de mogelijkheid toe te passen om de onderzoeksinspanning te kunnen registreren, wijzigen en verwijderen.

De registratie is later uitgebreid door de totale FTE onder te verdelen in een geplande onderwijs-, onderzoeks- en overige inspanning. Hiervoor was het noodzakelijk om in 11 e-HRM processen wijzigingen aan te brengen. Om vooraf een goed beeld te krijgen bij het eindresultaat is er gebruik gemaakt van een ‘papieren prototype’. Dit is een globaal ontwerp van het proces en de gebruikte schermen op ‘papier’.

Green Rock Consulting heeft aan de hand van de 5D methode er voor gezorgd dat de juiste en volledige stappen van ontwerp, test, implementatie en nazorg zijn doorlopen.

Deze aanpak heeft geleidt tot een acceptatie van de aangepaste e-HRM processen door alle faculteiten