OPDRACHTEN

Opdrachten

 

Selectietraject voor een serviceplatform

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De opdracht bestaat uit een pakket- en leverancierselectie, omdat het bestaande berichtenplatform “end-of-live” was en niet meer toekomstbestendige ondersteuning kon bieden aan nieuwe door de (financiële) keten gewenste diensten. Het project is gestart met het uitvoeren van een marktoriëntatie naar een beschikbare oplossing en welke leveranciers voor de vervanging van het data- en berichtenplatform beschikbaar waren. Na afronding van een succesvolle Proof of Concept (PoC) is de gunning definitief geworden.

Onderzoek naar nieuw promotievolgsysteem

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De Universiteit is voornemens om het huidige promotievolgsysteem te vernieuwen en heeft een potentiële leverancier met een oplossing op het oog. Green Rock Consulting is gevraagd om bij deze analyse de Universiteit te ondersteunen.

Begeleiden digitale transformatie Finance, Inkoop en Contractmanagement

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De ZBO heeft aan Green Rock Consulting gevraagd om de mogelijkheden van de vervanging van haar huidige financiële-, inkoop- en contractmanagement systeem te onderzoeken. Het huidige financiële systeem is technisch en financieel afgeschreven.

Voor het huidige Purchase to Pay (P2P) en het contractmanagementproces is nagenoeg geen softwareondersteuning beschikbaar. Dit heeft geleid tot grote inefficiënties en foutkansen. Met name de behoefte aan een oplossing ter ondersteuning van spend management is een reden geweest om dit verwervings- en implementatietraject in gang te zetten.

Selectie nieuwe oplossing voor een Research Information System (RIS)

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Voorbereiden van de aanpak en uitvoering geven aan het proces om, (via een Europese Aanbesteding) een gekwalificeerde leverancier en een passende (SaaS) software oplossing te selecteren, waarmee de universiteit enerzijds kan voldoen aan de externe verantwoordingsverplichtingen (waaronder OC&W) en anderzijds ondersteuning levert aan de academische ontwikkeling en profilering van de onderwijsinstelling en alle hieraan verbonden onderzoekers.

Procesoptimalisatie en pakketselectie t.b.v. HR, Finance en Inkoop & Logistiek

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Via ons netwerk hebben we de vraag van een GGZ instelling gekregen om onze aanpak, kennis en ervaring in te zetten bij het optimaliseren van de processen en het adviseren en begeleiden van een pakketselectie de domeinen HR, Finance en Inkoop & Logistiek. Deze organisatie maakt gebruik van een, in de loop der jaren en […]