Opdrachten

 

Onderzoek naar nieuw promotievolgsysteem

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De Universiteit is voornemens om het huidige promotievolgsysteem te vernieuwen en heeft een potentiële leverancier met een oplossing op het oog. Om meer inzicht te krijgen of aangeboden oplossing voldoende passend is met de werkwijze en de specifieke wensen van de Universiteit is Green Rock Consulting gevraagd om bij deze analyse de Universiteit te ondersteunen.

Daarbij is het gewenst om een demonstratie omgeving in te richten, zodat gesprekken met stakeholders meer inzicht geven in specifieke wensen en mogelijkheden. Onderdeel van de inrichting is het meenemen (trainen) van de beoogde functioneel beheerder.

In het onderzoek heeft Green Rock Consulting de Universiteit begeleidt bij het in kaart brengen van de huidige werkwijze en deze te vergelijken met de Best practice referentieprocessen van het nieuwe promotievolgsysteem.

Dit heeft geresulteerd in een fit-gap analyse die gebruikt kan worden bij de offerte gesprekken met de leverancier van het nieuwe promotievolgsysteem. Tevens is er een omgeving ingericht voor demonstratiedoeleinden en heeft er kennisoverdracht plaatsgevonden naar de functioneel beheerder.