Opdrachten

 

Selectietraject voor een serviceplatform

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Aanleiding voor het initiëren van deze pakket- en leverancierselectie is dat het bestaande berichtenplatform in technische zin “end-of-live” was en niet meer in staat was toekomstbestendige ondersteuning te bieden aan nieuwe door de (financiële) keten gewenste diensten.

Het project is gestart met het uitvoeren van een marktoriëntatie naar een beschikbare oplossing en welke leveranciers voor de vervanging van het data- en berichtenplatform beschikbaar waren. Aansluitend is een longlist opgesteld. In samenspraak met de RvC en de leden is dit omgevormd naar een short list. Parallel is, in samenwerking met de experts uit de vereniging, een pakket van eisen opgesteld. Dit pakket is vervolgens – samen met de overige selectie documenten afgestemd met de vereniging. Na accordering op de Algemene Ledenvergadering (ALV) is de uitvraag tenslotte gepubliceerd. De ontvangen inschrijvingen zijn beoordeeld, waarna de top 3 partijen zijn uitgenodigd voor het toelichten van hun aanpak en voorgestelde oplossing. Uiteindelijk is hier een winnaar uit naar voren gekomen, aan wie de opdracht voorwaardelijk is gegund. Na afronding van een succesvolle Proof of Concept (PoC) is de gunning definitief geworden. Na het doorlopen van de opdracht is er:

  • Een gekwalificeerde leverancier voor het implementeren van het nieuwe berichten platform.
  • Een geselecteerde aanpak, implementatiestrategie en een keuze voor een technologische oplossing die gebruik maakt van een Kubernetes platform en koppeling met Open Source AIM software.
  • Een PoC die de voorgestelde oplossingsrichting en technologie heeft gevalideerd.
  • Een QA raamwerk en gecontracteerde auditors die ervoor zorgen dat namens de leden van de vereniging continu wordt gemonitord en getoetst of het de goede dingen gebeuren en of de dingen goed gebeuren.