Opdrachten

 

Selectie nieuwe oplossing voor een Research Information System (RIS)

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Voorbereiden van de aanpak en uitvoering geven aan het proces om, (via een Europese Aanbesteding) een gekwalificeerde leverancier en een passende (SaaS) software oplossing te selecteren, waarmee de universiteit enerzijds kan voldoen aan de externe verantwoordingsverplichtingen (waaronder OC&W) en anderzijds ondersteuning levert aan de academische ontwikkeling en profilering van de onderwijsinstelling en alle hieraan verbonden onderzoekers.

De aanleiding van de Universiteit voor het opstarten van dit initiatief is dat het huidige RIS technisch verouderd is en onvoldoende in staat is om de academische profilering van de Universiteit en haar onderzoekers te ondersteunen.

”Het is wel knap hoe jij (de project manager), ondanks de diverse vertragingen er toch voor hebt gezorgd dat we de publicatie datum hebben gehaald.”

Green Rock Consulting werkt in het selectietraject nauw samen met de Universiteit om nut, noodzaak en toepassing van de nieuwe RIS oplossing helder te krijgen. Vanuit het “waarom”, worden werkgroepen samengesteld om de requirements (wensen en eisen) functioneel, technisch en non-functioneel boven tafel te krijgen. Onze in de praktijk beproefde 5D implementatiemethodiek zorgt ervoor dat de elementaire en noodzakelijke project deliverables op een planmatige wijze worden opgesteld en opgeleverd. De kwaliteit van deze producten wordt geborgd door de template bibliotheek die onder deze aanpak ligt, aangevuld met best practice voorbeelden van eerder gedane opdrachten. Naast deze instrumentele zaken wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het begeleiden van de opdrachtgever bij het positioneren van de opdracht binnen de organisatie en het aansluiten van de gebruikerspopulatie op het traject en de uitkomsten daarvan.