OPDRACHTEN

Opdrachten

 

Vervanging van een platform: Implementatie en uitrol

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het begeleiden van het implementatietraject bij een serviceplatform in de Financials branche. De opdrachtgever bevindt zich middenin een organisatorische en bestuurlijke ontvlechting. GRC hanteert zijn beproefde 5D methode om planmatig en stapsgewijs de juiste stappen te zetten.

Implementatie bedrijfsvoeringsysteem

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De ZBO heeft aan Green Rock Consulting gevraagd om de implementatie van verworven SaaS software te begeleiden. Green Rock Consulting heeft tevens het hieraan voorafgaande Europese Aanbestedingsproces met succes begeleid.

Verbeteren en digitaliseren promotieproces

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het verbeteren en digitaliseren van het (administratieve) promotieproces mede door inzet van een nieuw promovendusvolgsysteem. Implementatie binnen alle faculteiten van de universiteit.

Inputregistratie wetenschappelijk onderzoek

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De opdracht bestond eruit een universiteit in staat te stellen om kwantitatieve data te blijven leveren ten aanzien van onderzoeksevaluaties met betrekking tot onderzoeksinspanning. In eerste instantie heeft een vooronderzoek geleid tot het opstellen van een aantal scenario’s met mogelijke oplosrichtingen. Op basis van deze scenario’s is er gekozen voor de oplossing om in de […]

Optimalisatie e-HRM

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het optimaliseren van 15 e-HRM processen waardoor voornamelijk (wetenschappelijk) leidinggevende deze e-HRM processen ervaren als ondersteunend en gebruikersvriendelijk. Op basis van diverse interviews en workshops zijn zowel de huidige situatie met daarin alle verbeteringen als de mogelijke toekomstige situatie uitgewerkt in ‘papieren prototypes’. Dit is een globaal ontwerp van het proces en de gebruikte schermen […]

Projectmanagement financiële dienstverlener

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Project management van diverse opdrachten: 1. Implementatie SEPA. Organisatie SEPA-proof gemaakt 2. Implementatie nieuwe Advies & Bemiddelingsprocessen inclusief vertaling naar adviessysteem 3. Implementatie van de nieuwe website 4. Project management waarbij verkochte woekerpolissen zijn geïdentificeerd en klanten zijn gecompenseerd en alternatieve producten zijn aangeboden 5. Optimalisatie financiële functie waarbij nieuwe processen en herinrichting van de […]

werken-bij-Green Rock

Twee hoger onderwijs instellingen migreren naar één financiële administratie

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Doel van het project was om de ERP omgeving van één van de instellingen uit te faseren en de processen waar mogelijk te uniformeren en optimaliseren. Aansluitend hierop moeten stamgegevens en openstaande posten volledig en juist gemigreerd worden. Vanuit Green Rock Consulting heeft Peter Busser aan dit project bijgedragen, zowel in adviserende als uitvoerende rol. […]

mensen in overleg rond een tafel bij pagina wat wij doen

Business Consultancy Facilitair Bedrijf

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Vanuit Informatiemanagement (IM) werken aan verbetering en uniformering van de informatievoorziening voor het Facilitair Bedrijf binnen een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). Het informatiemanagement voor de stafdirecties is centraal georganiseerd en op afstand van de interne klant geplaatst. Niettemin moet in goede samenwerking met de klant gewerkt worden aan optimale processen, systemen en informatievoorziening. De business consultant […]