Opdrachten

 

Vervanging van een platform: Implementatie en uitrol

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De opdrachtgever vraag GRC voor het begeleiden van het implementatietraject bij een serviceplatform in de Financials branche. Het implementatietraject omvat een middels een PoC (Proof of Concept) gevalideerde oplossing voor het vervangen van het huidige berichtenplatform, waarmee intermediairs en servicers aanvragen voor hypotheken, kredieten en verzekeringen op een gestandaardiseerde wijze routeren en uitwisselen met aanbieders van genoemde producten en diensten.

De opdrachtgever bevindt zich middenin een organisatorische en bestuurlijke ontvlechting. Om dit proces te faciliteren, is GRC gevraagd haar ervaring met implementaties in te brengen, aangevuld met haar ervaring om ‘de goede dingen’ te doen in een politiek gevoelige context.

GRC hanteert zijn beproefde 5D methode om planmatig en stapsgewijs de juiste stappen te zetten en componenten op te leveren die benodigd zijn om het Selectietraject succesvol af te ronden, alsook voorbereid te zijn op de start van het aankomende Implementatietraject.