Opdrachten

 

Implementatie bedrijfsvoeringsysteem

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De ZBO heeft aan Green Rock Consulting gevraagd om de implementatie van verworven SaaS software (Unit4 ERP en Proactis) te begeleiden. Deze software wordt geïmplementeerd ter ondersteuning van haar huidige financiële-, inkoop- en contractmanagement processen (Bedrijfsvoeringsprocessen).

Green Rock Consulting heeft tevens het hieraan voorafgaande Europese Aanbestedingsproces met succes begeleid. Voor het huidige Purchase to Pay (P2P) en het contractmanagementproces was nagenoeg geen softwareondersteuning beschikbaar. Dit leidde tot grote inefficiënties en foutkansen. Met name de behoefte aan een oplossing ter ondersteuning van spend management was een reden geweest om het verwervings- en implementatietraject in gang te zetten. Tevens was het bestaande financiële systeem zodanig verouderd dat vervanging noodzakelijk was.

De uitgevoerde implementatie was de laatste stap in de digitale transformatie bij deze ZBO.