Opdrachten

 

Digitale transformatie integrale bedrijfsvoering

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het optimaliseren, uniformeren en digitaliseren van de processen binnen Finance, HR & Payroll en Inkoop & Logistiek.

De GGZ instelling heeft op basis van de eerder uitgevoerde pakketselectie (ook onder begeleiding van Green Rock Consulting) ons gevraagd om de implementatie van de te verbeteren processen in de nieuwe aangeschafte cloud applicatie conform de 5D methode te begeleiden.

Door de implementatie is met name een grote verbeterslag gemaakt in het P2P proces, het logistieke proces, het begrotingsproces, de procuratieregeling en de projectadministratie. De processen zijn geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. De HR-processen waren al volledig gedigitaliseerd via ESS/MSS door verschillende HR-applicaties, die deels (handmatig) waren gekoppeld. Hierdoor zijn alle e-HRM processen, de personeelsadministratie inclusief payroll administratie in één keer getransformeerd en daar waar nodig geoptimaliseerd (lean gemaakt). Het digitaliseren van de processen is uitgevoerd aan de hand van de best practice in de cloud applicatie en daar waar nodig aangepast. Tijdens de implementatie is ook de informatievoorziening verbeterd. De medewerkers van de bedrijfsvoering zijn getraind in de nieuwe processen en de nieuwe cloud applicatie.

Het versnipperde applicatielandschap is gemigreerd naar één nieuwe cloud solution, inclusief alle benodigde integraties die middels een nieuw aangeschafte Enterprise Service Bus zijn ontsloten. De processen, autorisaties en conversies zijn EDP compliant uitgevoerd. Daarnaast is de nieuwe beheerorganisatie opgezet, zijn de beheerprocessen verder geoptimaliseerd en is na Go-Live het project overgedragen naar de lijnorganisatie.

Tijdens de implementatie is veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen de verschillende directies om te groeien naar een meer integrale bedrijfsvoering om daarmee de kwaliteit van de dienstverlening naar de zorglocaties te verbeteren. Een afvaardiging van de eindgebruikers uit de zorglocaties zijn vanaf de pakketselectie betrokken bij het project en hebben een belangrijke rol gespeeld in het accepteren van de toekomstige processen en de inrichting in de nieuwe cloudapplicatie.