Opdrachten

 

Vooronderzoek vervanging Procurement applicatie

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

In de huidige situatie gebruikt de klantorganisatie ter ondersteuning van haar inkoop-, bestel- en betalingsproces twee verschillende applicaties. De huidige overeenkomst voor het gebruik van het inkoop systeem loopt af en dient te worden vervangen. Tegelijkertijd wil de klantorganisatie zowel de inkoop als de logistieke processen verder optimaliseren en digitaliseren.
Green Rock Consulting heeft het vooronderzoek uitgevoerd aan de hand van een aantal interviews met diverse stakeholders en deskresearch. De geïnterviewde stakeholders zijn zowel management als eindgebruikers als beheerders. Het deskresearch bestaat uit het bestuderen van beschikbare documentatie die door Green Rock Consulting is opgevraagd. Op basis hiervan zijn met name de ambitie en eisen & wensen op hoofdlijnen geïnventariseerd en uitgewerkt. Daarnaast is tevens een fit-gap analyse uitgevoerd welke mogelijkheden en beperkingen de applicaties van de huidige leverancier ten opzichte van de eisen en wensen hebben. De resultaten, conclusies en adviezen voor vervolg zijn verwerkt in het eindrapport en besproken in het managementteam.