Opdrachten

 

Operationaliseren Informatie Management en Functioneel Beheer in een fusie-organisatie

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Als uitvloeisel van een bestuurlijke fusie van twee, voorheen zelfstandige hogescholen, moet de functie van Functioneel Beheer opnieuw worden gepositioneerd. Green Rock Consulting is gevraagd om een programma te ontwikkelen voor een teamdag om Functioneel Beheerders gezamenlijk te laten ontdekken wat Functioneel Beheer is: als functie, als entiteit, waar men als groep voor staat (identiteit) en wat de inhoud is van hun dienstenpakket richting gebruikers, academies en directies.

“We zagen een groep mensen binnen komen, die toevallig allemaal FB werkzaamheden verrichten, en aan het einde van dag zagen we een groep weggaan, die graag een team met elkaar wil vormen.”

Na het afronden van de bestuurlijke fusie tussen twee, voorheen zelfstandige hogescholen, moet de functie van Functioneel Beheer opnieuw worden gepositioneerd. Beide beheerorganisatie hebben een afwijkend servicemodel, aanstuurrelaties en functiehuis. Niet in de laatste plaats sluiten de beheerprocessen van de beide beheerorganisaties niet op elkaar aan.

Specifiek voor de ICT-kant van de organisatie vraagt de integratie en harmonisering van de technische infrastructuur, applicatielandschap, intranet en toegangsbeheer een enorme inspanning. Naast techniek vraagt dit om het harmoniseren van twee servicemodellen alsook het overbruggen van diverse cultuurverschillen. In samenspraak met de klant is een programma ontwikkeld, bestaande uit twee pijlers:

a)  inkleuren en afbakenen van wat Functioneel Beheer is;

b) begrip creëren voor individuele verschillen en overeenkomsten, blootleggen van elkaars drijfveren (individueel en als groep).

Voor het inhoudelijke programmaonderdeel is onder andere gebruik gemaakt van het Negenvlaksmodel van Maes (officieel het Amsterdams Informatiemanagement Model, AIM). Voor het cultuurdeel is Management Drives ingezet. Deze methodiek en software meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert.