Selectietraject voor een serviceplatform

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De opdracht bestaat uit een pakket- en leverancierselectie, omdat het bestaande berichtenplatform “end-of-live” was en niet meer toekomstbestendige ondersteuning kon bieden aan nieuwe door de (financiële) keten gewenste diensten. Het project is gestart met het uitvoeren van een marktoriëntatie naar een beschikbare oplossing en welke leveranciers voor de vervanging van het data- en berichtenplatform beschikbaar waren. Na afronding van een succesvolle Proof of Concept (PoC) is de gunning definitief geworden.

Vervanging van een platform: Implementatie en uitrol

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het begeleiden van het implementatietraject bij een serviceplatform in de Financials branche. De opdrachtgever bevindt zich middenin een organisatorische en bestuurlijke ontvlechting. GRC hanteert zijn beproefde 5D methode om planmatig en stapsgewijs de juiste stappen te zetten.

Implementatie bedrijfsvoeringsysteem

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De ZBO heeft aan Green Rock Consulting gevraagd om de implementatie van verworven SaaS software te begeleiden. Green Rock Consulting heeft tevens het hieraan voorafgaande Europese Aanbestedingsproces met succes begeleid.

Onderzoek naar nieuw promotievolgsysteem

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De Universiteit is voornemens om het huidige promotievolgsysteem te vernieuwen en heeft een potentiële leverancier met een oplossing op het oog. Green Rock Consulting is gevraagd om bij deze analyse de Universiteit te ondersteunen.

Onderzoek naar nieuw internet en intranet

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De GGZ-instelling wil haar missie kracht bij zetten door een vernieuwde visie op de digitale middelen. Deze visie draagt bij aan de betrokkenheid en zelfregie van de verschillende doelgroepen alsmede de maatschappelijke betrokkenheid.

Vooronderzoek vervanging Procurement applicatie

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De klantorganisatie wil de dienstverlening Inkoop & logistiek verbeteren door de huidige processen te optimaliseren en (verder) te digitaliseren. Het digitaliseren van de processen vraagt om een uitbreiding of vervanging van de huidige Procurement applicatie(s). De organisatie heeft Green Rock Consulting gevraagd om hiervoor een vooronderzoek uit te voeren.

Begeleiden digitale transformatie Finance, Inkoop en Contractmanagement

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De ZBO heeft aan Green Rock Consulting gevraagd om de mogelijkheden van de vervanging van haar huidige financiële-, inkoop- en contractmanagement systeem te onderzoeken. Het huidige financiële systeem is technisch en financieel afgeschreven.

Voor het huidige Purchase to Pay (P2P) en het contractmanagementproces is nagenoeg geen softwareondersteuning beschikbaar. Dit heeft geleid tot grote inefficiënties en foutkansen. Met name de behoefte aan een oplossing ter ondersteuning van spend management is een reden geweest om dit verwervings- en implementatietraject in gang te zetten.

Digitale transformatie integrale bedrijfsvoering

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De GGZ instelling heeft op basis van de eerder uitgevoerde pakketselectie (ook onder begeleiding van Green Rock Consulting) ons gevraagd om de implementatie van de te verbeteren processen in de nieuwe aangeschafte cloud applicatie conform de 5D methode te begeleiden.

Selectie nieuwe oplossing voor een Research Information System (RIS)

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Voorbereiden van de aanpak en uitvoering geven aan het proces om, (via een Europese Aanbesteding) een gekwalificeerde leverancier en een passende (SaaS) software oplossing te selecteren, waarmee de universiteit enerzijds kan voldoen aan de externe verantwoordingsverplichtingen (waaronder OC&W) en anderzijds ondersteuning levert aan de academische ontwikkeling en profilering van de onderwijsinstelling en alle hieraan verbonden onderzoekers.