Implementatie bedrijfsvoeringsysteem

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De ZBO heeft aan Green Rock Consulting gevraagd om de implementatie van verworven SaaS software te begeleiden. Green Rock Consulting heeft tevens het hieraan voorafgaande Europese Aanbestedingsproces met succes begeleid.