Selectietraject voor een serviceplatform

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De opdracht bestaat uit een pakket- en leverancierselectie, omdat het bestaande berichtenplatform “end-of-live” was en niet meer toekomstbestendige ondersteuning kon bieden aan nieuwe door de (financiële) keten gewenste diensten. Het project is gestart met het uitvoeren van een marktoriëntatie naar een beschikbare oplossing en welke leveranciers voor de vervanging van het data- en berichtenplatform beschikbaar waren. Na afronding van een succesvolle Proof of Concept (PoC) is de gunning definitief geworden.

Vervanging van een platform: Implementatie en uitrol

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het begeleiden van het implementatietraject bij een serviceplatform in de Financials branche. De opdrachtgever bevindt zich middenin een organisatorische en bestuurlijke ontvlechting. GRC hanteert zijn beproefde 5D methode om planmatig en stapsgewijs de juiste stappen te zetten.