Vervanging van een platform: Implementatie en uitrol

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

Het begeleiden van het implementatietraject bij een serviceplatform in de Financials branche. De opdrachtgever bevindt zich middenin een organisatorische en bestuurlijke ontvlechting. GRC hanteert zijn beproefde 5D methode om planmatig en stapsgewijs de juiste stappen te zetten.

Implementatie bedrijfsvoeringsysteem

Reacties mailt u naar info@greenrock.nl

De ZBO heeft aan Green Rock Consulting gevraagd om de implementatie van verworven SaaS software te begeleiden. Green Rock Consulting heeft tevens het hieraan voorafgaande Europese Aanbestedingsproces met succes begeleid.